Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thông báo

Tổ chức thực hiện làm việc ngày thứ bảy

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 29/08/2019 của Bộ Tài chính; Công văn số 10128/CT-NVDTPC ngày 13/09/2019 của Cục Thuế Tp.HCM; Công văn số 21512/TB-CT ngày 29/10/2019 của Cục Thuế Tp.HCM về tổ chức thực hiện làm việc ngày thứ bảy.

Chi cục Thuế Quận 1 thông báo đến người nộp thuế biết Chi cục Thuế Quận 1 tổ chức thực hiện làm việc ngày thứ bảy từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/12/2019.

Thời gian làm việc ngày thứ bảy: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 17h00.

Trân trọng thông báo./.