Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020

Căn cứ Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1250/QĐ-BTC ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2020, Tổng cục Thuế thông báo tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2020.

Xem chi tiết tại đây