Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thông báo về việc tích hợp kê khai giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua cổng dịch vụ công quốc gia

Thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2020 của Chính Phủ về việc Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử mẫu “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất” (mẫu theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP) thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (DVCQG).

Chi cục Thuế Quận 1 trân trọng thông báo đến người nộp thuế thông tin về việc tích hợp hệ thống thuế điện tử (cho Doanh nghiệp và Cá nhân) với ứng dụng cổng dịch vụ công Quốc gia như sau:

1. Điều kiện thực hiện nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua Cổng DVCQG:

Doanh nghiệp, Cá nhân đã đăng ký tài khoản trên Cổng DVCQG và thuộc trường hợp được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP.

2. Cách Thực hiện nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua Cổng DVCQG:

  • Doanh nghiệp: Đăng nhập vào Cổng DVCQG (https://dichvucong.gov.vn/), chọn Thanh toán trực tuyến/Nộp thuế Doanh nghiệp, chọn Kê khai gia hạn nộp thuế doanh nghiệp để lập và nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.
  • Cá nhân: Đăng nhập vào Cổng DVCQG (https://dichvucong.gov.vn/), chọn Thanh toán trực tuyến/ Nộp thuế cá nhân/Trước bạ, chọn Kê khai gia nộp thuế cá nhân để lập và nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Doanh nghiệp, Cá nhân tải tài liệu hướng dẫn: Tại đây.