Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ thuế trước tình hình dịch bệnh Covid-19

Kính gởi: Người nộp thuế trên địa bàn Quận 1

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban Nhân dân Tp. HCM về hạn chế tụ họp đông người tại trụ sở làm việc để phòng chống dịch bệnh Covid-19;

Thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 1306/TCT-DNNCN ngày 27/03/2020 về tăng cường hỗ trợ cá nhân trực tiếp QTT TNCN năm 2019;

Căn cứ Công văn số 3261/CT-KK ngày 27/03/2020 của Cục Thuế Tp. Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận hồ sơ hành chính và hồ sơ khai thuế trước tình hình dịch bệnh Covid-19,

Chi cục Thuế Quận 1 thông báo việc tiếp nhận hồ sơ hành chính và hồ sơ khai thuế của người nộp thuế do Chi cục Thuế Quận 1 phụ trách như sau:

1/ Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế Quận 1:

– Nếu có phát sinh số thuế còn phải nộp thì thực hiện lập và gửi file tờ khai quyết toán và phụ lục (nếu có) tại website thuế điện tử của Tổng cục Thuế tại đường dẫn https://thuedientu.gdt.gov.vn

Ngày ghi nhận tờ khai quyết toán gửi thành công tại website thuế điện tử  được xác định là ngày nộp hồ sơ. Đối với hồ sơ bản giấy, cá nhân ký tên lên tờ khai và các tài liệu photocopy có liên quan theo quy định của luật thuế sau đó gửi qua đường bưu chính đến Chi cục Thuế Quận 1.

– Trường hợp, nếu có phát sinh số thuế được hoàn thì hoàn toàn có thể lập, gửi file và nộp hồ sơ bản giấy sau ngày 30/3/2020 và không bị phạt vi phạm hành chính đối với hành vi nộp hồ sơ quyết toán thuế quá thời hạn quy định.

2. Đối với doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị:

Đối với hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị chưa có chữ ký số, thực hiện khai thuế trên website thuế điện tử của Tổng cục Thuế, ký tên, đóng dấu, photocopy tài liệu có liên quan theo quy định của luật thuế, sau đó gởi toàn bộ hồ sơ qua đường bưu chính đến Chi cục Thuế Quận 1.

3. Đối với tất cả người nộp thuế:

– Đối với hồ sơ đăng ký thuế như: đề nghị cấp chứng từ khấu trừ, cấp mới mã số thuế, thay đổi thông tin đăng ký thuế, thông tin người phụ thuộc, chấm dứt hiệu lực mã số thuế và các loại hồ sơ hành chính khác: người nộp thuế gửi toàn bộ hồ sơ và các tài liệu có liên quan qua đường bưu chính đến Chi cục Thuế Quận 1.

– Đối với tổ chức và cá nhân đã đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan thuế, đề nghị người nộp thuế thực hiện giao dịch tại website thuế điện tử, không nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Thuế Quận 1.

4. Đối với cá nhân kinh doanh:

Cá nhân kinh doanh có đề nghị miễn, giảm thuế; tạm ngưng, nghỉ kinh tải mẫu biểu tại website https://chicucthuequan1.gov.vn, điền thông tin, ký tên và gởi hồ sơ bằng đường bưu chính đến Chi cục Thuế Quận 1.

5. Thông tin liên hệ của người nộp thuế:

Người nộp thuế cần cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại di động, email để Chi cục Thuế Quận 1 phản hồi thông tin cho người nộp thuế. Hồ sơ được xác định đầy đủ là hồ sơ đã gởi file thành công tại website thuế điện tử và đầy đủ hồ sơ giấy (nếu có) đã được Chi cục Thuế Quận 1 tiếp nhận qua bưu chính.

6. Địa chỉ gởi thư đến Chi cục Thuế Quận 1:

Chi cục Thuế Quận 1

Số 08 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Bộ phận văn thư – bàn số 9

Chi cục Thuế Quận 1 đề nghị người nộp thuế thực hiện kịp thời các nội dung trên để cùng Chính phủ, nhân dân cả nước nhanh chóng dập dịch Covid-19.

Trân trọng./.

Đội TT – HT – Chi cục Thuế Quận 1