Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tổ chức thực hiện làm việc ngày thứ bảy

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-BTC ngày 29/08/2019 của Bộ Tài chính; Công văn số 10128/CT-NVDTPC ngày 13/09/2019 của Cục Thuế Tp.HCM; Công văn số 21512/TB-CT ngày 29/10/2019 của Cục Thuế Tp.HCM về tổ chức thực hiện làm việc ngày thứ bảy.

Chi cục Thuế Quận 1 thông báo đến người nộp thuế biết Chi cục Thuế Quận 1 tổ chức thực hiện làm việc ngày thứ bảy từ ngày 01/11/2019 đến ngày 31/12/2019.

Thời gian làm việc ngày thứ bảy: sáng từ 07h30 đến 11h30, chiều từ 13h00 đến 17h00.

Trân trọng thông báo./.