Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tổ chức trung gian cung cấp giải pháp Hóa đơn điện tử đã thực hiện cấu trúc thành phần dữ liệu đáp ứng theo Quyết định 635/QĐ-TCT

Căn cứ kế hoạch số 19/KH-CT ngày 20/8/2020 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về Triển khai hóa đơn điện tử năm 2020;

Căn cứ công văn số 12065/CT-CNTT ngày 16/09/2020 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc  khuyến khích áp dụng cấu trúc thành phần hóa đơn điện tử theo quyết định 635/QĐ-TCT.

Cục Thuế xin trân trọng thông báo danh sách các tổ chức trung gian đã hoàn thành cập nhật cấu trúc thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử theo cấu trúc chung.

(Thành phần dữ liệu hóa đơn điện tử đáp ứng theo Phụ lục 01- kế hoạch 19/KH-CT và đáp ứng các quy định hiện hành về hóa đơn điện tử.)

STTTên tổ chứcThời điểm
thực hiện
Trang web đăng ký sử dụng
1Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghệ và Thương mại Softdreams09/10/2020https://hochiminh.easyinvoice.vn
2Công ty Cổ phần BKAV09/10/2020https://www.bkav.com/ehoadon/thong-bao-ctkm-hcm
3Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-Invoice09/10/2020https://minvoice.vn/dang-ky
4Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Thái Sơn09/10/2020https://einvoice.vn/bao-gia-phien-ban-web

Với lợi ích của cấu trúc dữ liệu chung:

  • Người nộp thuế là khách hàng sử dụng dịch vụ hay mua sắm hàng hóa có thể xem hóa đơn mọi lúc mọi nơi và dễ dàng xác thực thông tin hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý của người bán.
  • Dễ dàng xác định hóa đơn có tuân thủ theo quy định của pháp luật.
  • Xem, đọc dữ liệu nhanh chóng từ các ứng dụng xem hóa đơn.
  • Không phụ thuộc vào các ứng dụng đọc, xem, hiển thị thông tin về hóa đơn.

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị đến Quý Doanh nghiệp chưa sử dụng hóa đơn điện tử, khi  áp dụng hóa đơn điện tử thì sử dụng các nhà cung cấp trên để thực hiện.

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.