Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tổng cục Thuế thông báo tổ chức họp trực tuyến về quy định thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế

Ngày 08/10/2021, Tổng cục Thuế đã đăng tải thông báo số 421/TB-TCT và thông báo số 422/TB-TCT trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế về kế hoạch tiếp nhận đề nghị của tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử và tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử.

Để hỗ trợ tổ chức trong việc xây dựng, nâng cấp các giải pháp cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử phù hợp với quy định tại Luật quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Tổng cục Thuế dự kiến tổ chức buổi trao đổi trực tuyến về quy định thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế ban hành kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021, cụ thể như sau:

Thời gian: 01 buổi chiều thứ 7 ngày 16/10/2021 (từ 14h00 đến 17h00).

Thông tin thời gian tham dự của các tổ chức sẽ được phản hồi qua hệ thống thư điện tử đã đăng ký trước 11h00 ngày 16/10/2021. Trong trường hợp số lượng đăng ký tham dự lớn, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục tổ chức các buổi trao đổi trong ngày 17/10/2021.

Hình thức làm việc: Trực tuyến tại địa chỉ

https://zoom.us/j/91548855906?pwd=VkVTMFNJWlM5blN0enROVC9BUEZLUT09 hoặc “ID cuộc họp: 915 4885 5906 và Mật mã: 510687”

Thời gian và phương thức đăng ký tham dự:

Tổ chức quan tâm đăng ký tham dự qua thư điện tử về địa chỉ mail dmdung@gdt.gov.vn theo mẫu đính kèm tại phụ lục (mỗi tổ chức chỉ đăng ký tối đa 02 người tham dự) chậm nhất trước 9h ngày 16/10/2021.

Các nội dung liên quan đến đăng ký tham dự, tổ chức liên hệ với Tổng cục Thuế (qua Cục Công nghệ thông tin theo số điện thoại 024.37689679 – máy lẻ 6566).

Cuộc họp trực tuyến được mở từ 13h30 đến 14h30 và đề nghị các tổ chức tham dự thực hiện đăng nhập với tên “Tên đăng nhập tham dự” đã đăng ký. Sau thời gian trên, phòng họp trực tuyến sẽ bị khóa để đảm bảo thời gian và chất lượng buổi làm việc.

Một số lưu ý khi nộp hồ sơ đề nghị theo thông báo số 421/TB-TCT và thông báo số 422/TB-TCT ngày 08/10/2021

– Các tổ chức nộp hồ sơ đề nghị bao gồm 01 bản cứng theo quy định tại mục 2 của thông báo số 421/TB-TCT và thông báo số 422/TB-TCT ngày 08/10/2021 và 01 bản mềm có ký số.

– Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện liên hệ với Tổng cục Thuế (qua Cục Công nghệ thông tin theo số điện thoại 024. 376 89679 – máy lẻ 6506 hoặc số di động 0945 602 166).

Tổng cục Thuế thông báo để các tổ chức đăng ký tham dự nếu có nhu cầu.

Tập tin đính kèm tải về