Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thông tư số 83/2020/TT-BTC ngày 22/9/2020 về hướng dẫn Khoản 3 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

Thông tư số 83/2020/TT-BTC ngày 22/9/2020 về hướng dẫn Khoản 3 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid 19.

Thông tư này hướng dẫn việc tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản kinh phí mà Công ty xổ số kiến thiết hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động theo quy định tại Khoản 3 Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ.

Tải nội dung Thông tư 83/2020/TT-BTC