Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thu ngân sách năm 2020 dự kiến cao hơn 150 nghìn tỷ đồng so với số báo cáo Quốc hội

Phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương sáng ngày 29/12/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, ước thu ngân sách cả năm đạt 1.472 nghìn tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán, cao hơn 148-150 nghìn tỷ đồng so với con số đánh giá tháng 8, tháng 9 để báo cáo Quốc hội.

Thu ngân sách cao hơn số báo cáo Quốc hội

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, mặc dù trải qua nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2020 nhưng kết quả kinh tế – xã hội, thu ngân sách khá toàn diện và tích cực.

Kết quả thu cân đối ngân sách nhà nước đến hết ngày 28/12/2020 đạt 1.426 nghìn tỷ đồng, bằng 94,32% dự toán, cao hơn hơn 101,4 nghìn tỷ đồng so với con số đã báo cáo Quốc hội. Hiện nay, Bộ Tài chính vẫn đang chỉ đạo các cơ quan thuế, hải quan, kho bạc phối hợp với các cấp các ngành đôn đốc các khoản thu trên tinh thần thu đúng, đủ, kịp thời theo quy định và tuyệt đối không động viên các doanh nghiệp nộp trước các khoản chưa đến hạn.

Ước thu ngân sách cả năm đạt 1.472 nghìn tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán, cao hơn 148-150 nghìn tỷ đồng so với con số đánh giá tháng 8, tháng 9 để báo cáo Quốc hội, trong đó thu nội địa trên 98%, thu dầu thô 97,7% và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 85,6% dự toán. 

Theo phân cấp, thu cân đối ngân sách địa phương ước vượt trên 40 nghìn tỷ đồng, bằng 106% dự toán, đến nay có 56/63 địa phương thu nội địa vượt dự toán được giao. Trong đó, đối với các tỉnh trọng điểm thu có TP. Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Cần Thơ đánh giá vượt dự toán. Một số địa phương chưa hoàn thành dự toán như: TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc; Đà Nẵng; Quảng Nam, Quảng Ngãi…

Thu cân đối ngân sách Trung ương ước đạt 776 nghìn tỷ đồng, đạt 88,4% dự toán, cao hơn 51 nghìn tỷ đồng so với con số báo cáo Quốc hội.

Đảm bảo các nhiệm vụ chi trong điều kiện thu ngân sách khó khăn

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, trong điều kiện thu ngân sách khó khăn, ngân sách nhà nước vẫn bảo đảm nguồn thực hiện các khoản chi quan trọng theo dự toán, đặc biệt là chi đầu tư phát triển, đồng thời bổ sung chi phòng chống dịch, hỗ trợ người lao động bị giảm sâu vào thu nhập, chi phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp và người dân, các cơ quan nhà nước thực hiện tiết kiệm 70% kinh phí hội nghị, hội thảo, công tác phí trong và ngoài nước và tiết kiệm 10% chi thường xuyên. Giải ngân chi đầu tư phát triển có bước tiến bộ lớn, ước đến ngày 31/12/2020 đạt 82,8%.

Giải ngân chi đầu tư phát triển năm 2020 có bước tiến bộ lớn. Ước đến ngày 31/12/2020 đạt tỷ lệ 82,8% dự toán (kể cả số vốn các năm trước chuyển sang năm 2020, thì tỷ lệ giải ngân đạt 73%), trong đó vốn trong nước đạt 87%, vốn ngoài nước đạt 46%; khối bộ, cơ quan trung ương đạt 69,4%, địa phương đạt 86,7%. Phấn đấu đến hết ngày 31/01/2020, tỷ lệ giải ngân đạt 85-86%.

Ước thu ngân sách cả năm đạt 1.472 nghìn tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán, cao hơn 148-150 nghìn tỷ đồng so với con số đánh giá tháng 8, tháng 9 để báo cáo Quốc hội, trong đó thu nội địa trên 98%, thu dầu thô 97,7% và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 85,6% dự toán. 

Về cân đối ngân sách nhà nước, nhờ thu ngân sách cao hơn và triệt để tiết kiệm các khoản chi nên bội chi ngân sách năm nay ước bằng 4,1-4,2% GDP, thấp hơn so với mức đã báo cáo Quốc hội là 4,99% GDP. Tỷ lệ nợ công đến hết năm 2020 ước bằng 55-56% GDP.

Tính chung giai đoạn 5 năm 2016-2020, đã cơ bản hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 cả về tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà nước, tỷ trọng chi đầu tư phát triển, tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước và tỷ lệ nợ công theo Nghị quyết Đại hội Đảng XII, Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 25 của Quốc hội, góp phần đảm bảo an ninh an toàn tài chính, ổn định vĩ mô, nâng cao hệ số tín nhiệm của Việt Nam.

Quán triệt phương châm đồng hành cùng doanh nghiệp, trong năm 2020, Bộ Tài chính đã đề xuất và triển khai thực hiện miễn, giảm, gia hạn khoảng 130 nghìn tỷ đồng (gia hạn khoảng 85 nghìn tỷ đồng, miễn, giảm trên 27 nghìn tỷ đồng) cho các doanh nghiệp và hộ gia đình kinh doanh; đã tổ chức nhiều buổi đối thoại nhằm lắng nghe và giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Tiếp tục bám sát thực tiễn, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Theo người đứng đầu ngành Tài chính, năm 2021, ngành Tài chính sẽ khẩn trương rà soát, báo cáo Chính phủ và cấp có thẩm quyền các giải pháp ưu đãi, miễn, giảm, giãn các khoản thuế, phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu hút các nguồn dịch chuyển vốn đầu tư phù hợp với mục tiêu, yêu cầu phát triển nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng kinh tế ở mức cao hơn kế hoạch, khoảng 6,8%. Tuy nhiên, việc đề xuất các chính sách phải căn cứ tình hình thực tiễn, đảm bảo tính trọng tâm, trọng điểm.

Cùng với sự phục hồi của nền kinh tế, Bộ trưởng đề nghị cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo công tác ngân sách, đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thu phát sinh; chống thất thu, chuyển giá, trốn lậu thuế, buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ…; giao chỉ tiêu giảm nợ đọng thuế xuống dưới 5%; phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước tối thiểu 3% so với dự toán Trung ương giao.

Trên cơ sở dự toán ngân sách được giao, đề nghị các bộ, ngành, địa phương khẩn trương phân giao đến từng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, đảm bảo các nhiệm vụ chính trị quan trọng; tuân thủ các quy định về quản lý ngân sách nhà nước; cần khắc phục triệt để tình trạng chậm trễ trong giao vốn đầu tư, đặc biệt là vốn đầu tư ngoài nước.

Đối với chi thường xuyên, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục triệt để tiết kiệm các khoản hội họp, khánh tiết, công tác phí, hạn chế mua sắm xe ô tô và các trang thiết bị đắt tiền; đối với các cơ quan, đơn vị đang áp dụng cơ chế đặc thù, thực hiện giảm tối thiểu 15% so với dự toán năm 2020 theo đúng Nghị quyết số 129/2020/QH14 của Quốc hội; đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới khu vực sự nghiệp công, giảm tối thiểu 5% mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối cho các đơn vị sự nghiệp tự chủ một phần kinh phí; không hỗ trợ chi thường xuyên đối với các đơn vị đã tự chủ toàn bộ kinh phí.

Đồng thời, Thủ trưởng các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có trách nhiệm chỉ đạo công tác triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2020 ngay từ ngày đầu, tháng đầu, phấn đấu giải ngân hết số vốn được giao, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, hỗ trợ phục hồi nền kinh tế…

Nguồn: thoibaotaichinh