Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thủ tục ban đầu về thuế

KHAI VÀ NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI TỪ NGÀY 25/02/2020

Quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ

 • Miễn nộp lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với doanh nghiệp thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn nộp lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được miễn nộp lệ phí môn bài trong thời gian doanh nghiệp được miễn nộp lệ phí môn bài.
 • Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập, thời điểm khai là trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.
 • Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài: tải file
 • Sau khi hết thời gian được miễn nộp lệ phí môn bài, hàng năm doanh nghiệp thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ ĐẠI LÝ THUẾ

Hướng dẫn chi tiết tại Điều 6 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính

 • Người nộp thuế nếu có sử dụng dịch vụ làm thủ tục về thuế thông qua Đại lý thuế thì thông báo cho CQT quản lý trực tiếp bằng văn bản kèm theo bản chụp hợp đồng dịch vụ có xác nhận của người nộp thuế chậm nhất 05 ngày làm việc trước khi Đại lý thuế thực hiện lần đầu các công việc thủ tục về thuế nêu trong hợp đồng.

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CÁ NHÂN

Hướng dẫn chi tiết tại Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính

 • Doanh nghiệp có nghĩa vụ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi chi trả thu nhập tiền lương, tiền công cho người lao động và thực hiện việc đăng ký mã số thuế cho người lao động (nếu người lao động chưa có mã số thuế).
 • Cá nhân có phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền qua đơn vị chi trả thu nhập thực hiện thủ tục đăng ký thuế, đăng ký người phụ thuộc với cơ quan thuế.
 • Mẫu đăng ký:
  • Mẫu 05-ĐK-TH-TCT đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC): tải file
  • Mẫu 20-ĐK-TH-TCT đăng ký mã số thuế cá nhân cho người phụ thuộc ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC): tải file

ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỚI CƠ QUAN THUẾ

Quy định tại Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

 • Quận 1 là địa bàn có cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin, doanh nghiệp thành lập trên địa bàn Quận 1 do Chi cục Thuế Quận 1 quản lý phải thực hiện kê khai, nộp thuế, giao dịch với Chi cục Thuế Quận 1 thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử
 • Khi có chữ ký số, Doanh nghiệp tiến hành đăng ký kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử tại địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn/

THÔNG BÁO ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Hướng dẫn chi tiết tại Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính

 • Doanh nghiệp nộp thông báo đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi cục Thuế Quận 1