Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Tổng cục Thuế thông báo về việc tuyển dụng công chức cơ quan Tổng cục Thuế năm 2023

Thực hiện Quyết định số 344/QĐ-BTC ngày 14/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức Cơ quan Tổng cục Thuế năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, Tổng cục Thuế thông báo chỉ tiêu tuyển dụng công chức Cơ quan Tổng cục Thuế năm 2023 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ: 30 chỉ tiêu, theo đó:

– Chuyên viên làm chuyên môn nghiệp vụ: 20 chỉ tiêu;

– Chuyên viên làm công nghệ thông tin: 10 chỉ tiêu.