Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

TRA CỨU HỒ SƠ

Người nộp thuế nhập Mã số thuế, sau đó nhấn Tra cứu

Ngày nhận Mã số thuế Tên NNT Số công văn đến Trích yếu Tên loại hồ sơ Tên phòng Phòng ban quản lý Cán bộ quản lý

CÁ NHÂN TỰ QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN LIÊN HỆ ĐỘI KÊ KHAI – KẾ TOÁN THUẾ – TIN HỌC HOẶC TRA CỨU >>TẠI ĐÂY<<

———————

Số Tổng Đài
(028)39-106-241
Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT
(028)39-106-211
Bộ phận Ấn chỉ
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8102
Đội Kiểm tra nội bộ
(028)39-106-210
Đội Kê khai – Kế toán thuế – Tin học
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8101
Bộ phận hỗ trợ thuế điện tử (eTax
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8402
Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8804
Đội Trước bạ và thu khác
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8003
Đội Quản lý thuế Liên phường số 1
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8703
Đội Quản lý thuế Liên phường số 2
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8502
Đội Quản lý thuế Liên phường số 3
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8903
Đội Quản lý thuế Liên phường số 4
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8803
Đội Kiểm tra thuế số 1
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8504
Đội Kiểm tra thuế số 2
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8702
Đội Kiểm tra thuế số 3
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8503
Đội Kiểm tra thuế số 4
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8304
Đội Kiểm tra thuế số 5
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8602
Đội Kiểm tra thuế số 6
(028)39-106-241 – Phím nội bộ 8303