Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Triển khai hệ thống hóa đơn điện tử sẽ tối ưu quy trình quản lý hóa đơn của doanh nghiệp

Hệ thống hóa đơn điện tử là một hệ thống mới, được thiết kế và xây dựng theo yêu cầu riêng của Tổng cục Thuế nhằm đáp ứng việc triển khai hóa đơn điện tử (không sẵn có trên thị trường). Hệ thống này đòi hỏi hiệu năng cao đáp ứng được yêu cầu xử lý số lượng giao dịch lớn (ước tính theo số lượng hóa đơn).

Hiện nay, số lượng hóa đơn ước tính làm căn cứ để xác định giải pháp kỹ thuật, công nghệ cho hệ thống hóa đơn điện tử chỉ mang tính dự báo, phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tình hình kinh tế xã hội, trình độ nhận thức của người nộp thuế, các phân tích về thay đổi chính sách quản lý hóa đơn điện tử so với hóa đơn giấy… 

Theo quy định tại Điều 59, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hiệu lực thi hành thì Nghị định số 119/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến ngày 30/6/2022, trong khi vẫn khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 1/7/2022.

Để đảm bảo quy định về thời gian áp dụng hoá đơn điện tử, Tổng cục Thuế đã và đang nghiên cứu và đề xuất thử nghiệm giải pháp hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Việc thử nghiệm hệ thống hóa đơn điện tử là cần thiết để Tổng cục Thuế có cơ sở đánh giá về khả năng đáp ứng của hệ thống hóa đơn điện tử theo các yêu cầu về quy trình, quy định nghiệp vụ đồng thời đánh giá, đề xuất giải pháp kỹ thuật, công nghệ phù hợp cho việc thuê dịch vụ phần mềm. Từ đó đề xuất các yêu cầu đầu tư về hạ tầng kỹ thuật hiệu quả và sát với nhu cầu triển khai thực tế.

Việc thử nghiệm hệ thống hoá đơn điện tử sẽ đẩy nhanh được tiến độ triển khai ứng dụng đáp ứng Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Theo đó, Tổng cục Thuế dự kiến triển khai thử nghiệm hệ thống hóa đơn điện tử trong năm 2021 và triển khai mở rộng chính thức trong năm 2022.

Thông qua hệ thống hoá đơn điện tử, ngành Thuế hướng đến mục tiêu góp phần giúp các doanh nghiệp chuyển đổi số khi tiến hành số hóa, tự động hóa tất cả các quy trình làm việc để thay thế phương thức làm việc thủ công, kém hiệu quả trước đây. Mọi hoạt động của doanh nghiệp từ sản xuất, quảng bá, tiếp thị, bán hàng, thanh toán cho tới xuất hóa đơn… sẽ được số hóa, tự động hóa, đồng thời đồng bộ lẫn nhau để tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh, từ đó, tối ưu quy trình quản lý, nâng cao hiệu suất làm việc, tiết kiệm chi phí.

Từ kết quả triển khai thử nghiệm, Tổng cục Thuế sẽ đánh giá tác động của hệ thống hóa đơn điện tử tới xã hội, các đơn vị, tổ chức có liên quan… Đồng thời, việc thử nghiệm cũng giúp các đơn vị TVAN (doanh nghiệp kết nối trực tiếp với hệ thống của ngành Thuế để triển khai hoá đơn điện tử) kết nối trực tiếp chuẩn hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật và phần mềm sẵn sàng kết nối để triển khai chính thức hóa đơn điện tử theo kế hoạch của Tổng cục Thuế.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Thông tư số 68/2019/TT-BTC: “Tổng cục Thuế xây dựng và công bố thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử, thành phần chứa dữ liệu chữ ký số và cung cấp công cụ hiển thị các nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định”, Tổng cục Thuế đã xây dựng quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế.Do đây là quy định ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống công nghệ thông tin của doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân sử dụng hoá đơn điện tử, các tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử, vì vậy, Tổng cục Thuế đã tổ chức các buổi trình bày và lấy ý kiến các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Tài chính, một số đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), Câu lạc bộ chữ ký số và giao dịch điện tử Việt Nam (VCDC), TVAN, một số công ty cung cấp phần mềm kế toán, một số tập đoàn lớn, một số Cục thuế địa phương…

Phạm vi triển khai thử nghiệm, trong thời gian tới, Tổng cục Thuế đề xuất triển khai thử nghiệm hệ thống hóa đơn điện tử cho các Cục Thuế tại 5 tỉnh/thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh và các Chi cục Thuế trực thuộc. Dự kiến, đối tượng tham gia thử nghiệm sẽ triển khai tại trụ sở cơ quan thuế và toàn bộ tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân sử dụng hoá đơn điện tử trên địa bàn.

Nguồn: http://www.gdt.gov.vn (25/03/2021)