Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Từ ngày 05/10/2020, Tổng cục Thuế triển khai hệ thống hỗ trợ thủ tục thuế điện tử

Từ ngày 05/10/2020, Tổng cục Thuế triển khai hệ thống hỗ trợ thủ tục thuế điện tử bao gồm 2 cấu phần cơ bản:

  • Chuyên trang “hỗ trợ thủ tục thuế điện tử” được mở tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Người nộp thuế sẽ thực hiện các thủ tục hành chính thuế như đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế, hỏi đáp về thuế tại một cửa điện tử của ngành thuế.
  • Hệ thống 479 kênh hỗ trợ thủ tục thuế điện tử trong cả nước. Mỗi trung tâm hỗ trợ thủ tục thuế điện tử có nhiệm vụ: phổ biến, hướng dẫn người nộp thuế để thực hiện các thủ tục tại chuyên trang Hỗ trợ thủ tục thuế điện tử; tiếp nhận, thực hiện trả lời các câu hỏi của người nộp thuế thuộc địa bàn quản lý qua kênh giao dịch điện tử; vận hành, theo dõi, đánh giá việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuế qua chuyên trang Hỗ trợ thủ tục thuế điện tử.