Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

V/v Triển khai và giải đáp các thắc mắc về Hóa đơn điện tử khởi tạo từ Máy Tính Tiền

Chiều nay ngày 23/02/2023 lúc 13h40, MISA cùng KTV P. Tuyên Truyền Cục thuế TPHCM sẽ trình bày v/v Triển khai và giải đáp các thắc mắc về Hóa đơn điện tử khởi tạo từ Máy Tính Tiền

Link Zoom chiều nay: https://zoom.us/j/8919008677 Meeting ID: 891 900 8677

Không có mật khẩu

Chi Cục Thuế Quận 1 thông tin đến NNT để tham dự.